«Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą cię losy, zawsze masz prawo, aż po kres dni twoich, pozostać członkiem swej narodowej rodziny»

Wskazania Ojca Św. Jana Pawła II
dla Polaków na emigracji

     21 kwietnia 1992 roku nasza organizacja była zarejestrowana jako Narodowo-Kulturalne Centrum „Dom Polski”. NKC „Dom Polski” w Saratowie był jedenym z założycieli "Kongresu Polaków w Rosji", który był założony w maju 1992 roku. Do dnia dzisiejszego jest jego aktywnym członkiem. Od 2006 roku mamy nazwę "Saratowska regionalna organizacja społeczna Narodowo-kulturalne centrum „Dom Polski”. Od 2007 roku – Saratowska regionalna organizacja społeczna „Polskie narodowo-kulturalne centrum „Polonia". Od 15 września 2017 roku organizacja została przerejestrowana i ponownie uzyskała status osoby prawnej.


 Organizacja jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli, utworzonych na podstawie wspólnoty ich interesów do osiągnięcia następujących celów:
     - wspieranie odrodzenia, zachowanie i rozwój polskiej kultury narodowej;
     - wspieranie promocji polskiej kultury, sztuki, w tym sztuki ludowej i języka polskiego wśród ludności;
     - promowanie przyjaźni, więzi kulturalnych między narodami;
     - promowanie ochrony zabytków historii i kultury, tworzenia krajoznawczych, etnograficznych i innych publicznych muzeów;
     - promowanie patriotycznego wychowania społeczeństwa;
     - wspieranie do odrodzenia i rozwoju sztuki, rękodzieł i rzemiosł.


     Dla osiągnięcia założonych celów, organizacja prowadzi następujące działalności:
     - opracowanie i realizacja programów Organizacji, mających na celu osiągnięcie celów statutowych Organizacji;
     - kulturalno-oświatowa działalność, mająca na celu poznawanie historii, kultury i obyczajów narodu polskiego, a także wzajemnego wzbogacania się kultur innych narodów w Obwodzie Saratowskim;
     - działalność wydawnicza, poligraficzna działalność, przygotowanie wideo, audio, multimediów, drukowane i promocyja zgodnie z statutowymi celami Organizacji;
     - działalność informacyjna, mająca na celu osiągnięcie celów statutowych Organizacji, w tym umieszczenie informacji o działalności Organizacji w mediach i Internecie;
     - prowadzenie imprez kulturalnych, imprez sportowych, koncertów, wystaw, wykładów, aukcji, konkursów i innych działań mających na celu osiągnięcie celów statutowych;
     - wspieranie przez organizację krajoznawstwa, ochrony narodowych zabytków historycznych i kulturalnych, tworzenia etnograficznych i innych muzeów zgodnie z statutowymi celami;
     - pomoc w badaniu historii rodów i rodzin członków Organizacji, a także innych zainteresowanych obywateli;
     - tworzenie narodowy klubów, warsztatów i zespołów sztuki, organizacja bibliotek, kółek, mających na celu popularyzację kultury polskiej i języka polskiego;
     - działalność charytatywna.