«Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą cię losy, zawsze masz prawo, aż po kres dni twoich, pozostać członkiem swej narodowej rodziny»

Wskazania Ojca Św. Jana Pawła II
dla Polaków na emigracji

Regionalna Organizacja Społeczna Centrum Kultury Narodowej "Dom Polski" została zarejestrowana 21 kwietnia 1992 roku. NKC "Dom Polski" w Saratowie był jednym z założycieli Kongresu Polaków w Rosji. Od 2007 roku organizacja nosi tytuł Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna "Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum "Polonia", od 2018 roku należy do Związku Organizacji Polskich "Jedność".

Na dzień dzisiejszy do organizacji należy ponad 200 osób Polaków i osób pochodzenia polskiego.

Działalność organizacji skierowana na odrodzenie, zachowanie, rozwój i popularyzację polskiej kultury narodowej, sztuki i języka polskiego wśród ludności, a także wspieranie ochrony zabytków historii i kultury na terenie Obwodu Saratowskiego. W tym celu organizacja czyni imprezy kulturalne, święta narodowe, a także reprezentuje kulturę polską na miejskich i regionalnych świętach i festiwalach. Członkowie organizacji biorą udział w ogólnorosyjskich i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z językiem i kulturą polską.

W organizacji przygotowani są prelegenci, którzy regularnie organizują w Saratowie publiczne wykłady oświatowe na tematy języka polskiego, historii Polaków w obwodzie Saratowskim i ich wpływie na życie kulturalne regionu, o tradycji polskiej w literaturze, kinie, muzyce klasycznej, tańcu ludowym i teatrze.

Uczestnicy organizacji przeprowadzą wycieczki oświatowe dla wszystkich chętnych po miejscach zabytkowych miasta, związanych z Polakami, a także opiekują się grobami rodaków pochowanych w ziemi saratowskiej.

W organizacji działa Klub Konwersacji Polskiej, podczas cotygodniowych spotkań miłośnicy języka polskiego dyskutują po polsku na tematy kultury, historii, geografii i tradycji kraju.

Popularnością cieszą się prowadzone przez członków organizacji publiczne warsztaty z twórczości stosowanej oraz sztuki plastycznej na polskie tematy narodowe.

Działa kółko teatralne, w którym dzieci przyswajają sobie mowę polską w sposób zabawny, uczestnicząc w inscenizacjach.

Na bazie SROS "PNKC "Polonia" powstał zespół chóralny "Skowroneczki", wykonujący utwory w języku polskim.

Organizacja dysponuje bogatą biblioteką literatury i filmów w języku polskim, dostępną dla członków organizacji.

SROS "PNKC "Polonia" współpracuje z organizacjami społecznymi i kulturalnymi regionu oraz ze wspólnotami Polaków w całej Rosji.