DZIAŁAJĄCE STRONY INTERNETOWE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W ROSJI


Kongres Polaków w Rosji

Instytut Polski w Sankt Petersburgu

Jekaterynburgska miejska społeczna organizacja Polskie Stowarzyszenie «Polaros»

Polska Autonomia Kulturalna "Ogniwo" w Irkucku

Regionalna Społeczna Organizacja Obwodu Stawropolskiego «Zjednoczone Polskie Serca»

Omska regionalna organizacja społeczna "Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie "Rodzina"

Narodowa Kulturalna Organizacja Społeczna "Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych"

Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna “Polonia” Republiki Chakasji

Noworosyjska filija Krasnodarskiej Społecznej Organizacji Regionalnej "Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne «Jedność»

Lokalna Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia Kaliningradu "Polonia"

Polskie Centrum Kultury w Kaliningradzie

Krasnodarska Organizacja Regionalna "Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne «Jedność»

Rostowska Miejska Organizacja Społeczna Narodowo-Kulturalna Autonomia "Związek Polaków Dona"

Samarska Miejska Organizacja Społeczna "Polacy Samary "Potomek"

Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia "Związek Polaków Donu"DZIAŁAJĄCE STRONY INTERNETOWE ORGANIZACJI POLONIJNYCH NA TERENACH BYŁEGO ZSRR

Azerbejdżan

Stowarzyszenie Społeczność Polska "Polonia - Azerbejdżan"

Wspólnota "Polonia - Azerbejdżan"

Polska Diaspora w Azerbejdżanie — Centrum Kultury Polskiej «Polonia» w Azerbejdżanie


Białoruś

Związek Polaków na Białorusi

"Magazyn Polski" - miesięcznik Społecznego Zjednoczenia "Związek Polaków na Białorusi"

Instytut Polski w Mińsku

Polska Macierz Szkolna na Białorusi

Dom Polski w Mohylewie


Litwa

Związek Polaków na Litwie

Instytut Polski w Wilnie

Magazyn Wileński

Dziennik Polski na Litwie "Kurier Wileński"

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna"

Radio Wilno

Radio "Znad Wilii"

Tygodnik Wileńszczyzny "Przyjaźń"

Polski Teatr w Wilnie

Klub Studentów Polskich


Łotwa

Związek Polaków na Łotwie

Ryski oddział Związku Polaków na Łotwie

Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils

Kwartalnik "Polak na Łotwie"

Polskie Centrum Informacji "TURIS"

"Polskofalówka" - audycja radiowa

"Akcenty Polskie" - program telewizyjny nadawany w soboty o 20.40


Mołdawia

"Jutrzenka" – pismo Polaków w Mołdawii


Ukraina

Dom Polonii na Wschodzie z siedzibą w Charkowie

Doniecki obwodowa organizacja społeczna "Towarzystwo kultury polskiej "Polonia"

Kurier Galicyjski

"Polonews"

"Nasze Drogi"

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

Ogólnoukraińskie Koordynacyjno- Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej

Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. Władysława Reymonta

Berdiański Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy - Polski Związek Naukowców

Polskie Towarzystwo Radiowe "Radio Lwów" we Lwowie

Organizacja pozarządowa "Stowarzyszenie polonistów kulturalno-edukacyjne «Krok Pierwszy»

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu

Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach


Uzbekistan

Polskie Centrum Kulturalne Uzbekistanu “Świetlica Polska”