Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

Opowiadania o podróżach do Warszawy i do Krasnodaru

06 sierpnia 2017 r. w Centrum polskim odbyło się spotkanie uczestników Polonii Saratowskiej.

Irena Siergiejewa przeprowadziła prezentację swojego wywiadu z Panem Janem Jankowskim o historii Polonii Saratowskiej. W wywiadzie zostaną podkreślone główne etapy powstawania, tworzenia i rozwoju Narodowo-kulturalne centrum "Dom Polski" w ciągu pierwszych 10 lat istnienia organizacji. Wywiad już jest edytowany i zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Materiały przygotowane w ramach obchodów 25 rocznicy Polonii Saratowskiej.

Miłym zaskoczeniem było pojawienie się na spotkaniu uczestników chóru "Polonia Saratowska", na czele z dyrektorem artystycznym – Nadzieją Nazarową. Zebrane serdecznie powitali gości, zapoznali się z kreatywnym zespołem, omówili perspektywy współpracy i prowadzenia wspólnych działań.

Antoni Kuzniecow opowiadał o swoim przyjacielskim wizycie w polonijne organizacje na Kubaniu. W Rostowie nad Donem, został serdecznie przyjęty przez aktywistów "Związku polaków Dona", a w Krasnodarze spotkał się z prezesem Krasnodarskiej organizacji regionalnej “Polskie centrum "Jedność" Aleksandrem Sielickim. Antoni Kuzniecow przekazał pozdrowienia od polaków Kubania uczestnikom Polonii Saratowskiej i prezent od Aleksandra Sielickiego - zestaw numerów magazynu "Wiadomości Polskie" za kilka lat. Te czasopismo wydaje od roku 2002 organizacja "Jedność" w Krasnodarze. Zebrani wykazali żywe zainteresowanie i natychmiast przystąpili do przeglądania numerów.

Wielką uwagę członków Polonii wywołała opowieść Aleksandra Deriugina, który niedawno wrócił z Warszawy. On hojnie dzielił się swoim doświadczeniem, który nabył, żyjąc w Polsce około dwóch miesięcy. Aleksander wyszczególnił zawiłości procedur prawnych, niezbędnych każdemu człowiekowi, który przyjechał do kraju na długi okres, i wyczerpująco opisał cechy codziennego życia współczesnego mieszkańca polskiej stolicy. Słuchacze zadawali liczne pytania, bardzo dużo ciekawych komentarzy dodał Pan Jan Jankowski.

Irena Siergiejewa powiedziała o wydarzeniach, które miały miejsce w lipcu, a także o pracy cotygodniowego grona szkolenia na kartę polaka, zapraszając wszystkich chętnych do przyłączenia się. Liczba uczestników grona coraz rośnie, a zajęcia – za każdym razem coraz bardziej zróżnicowane i interesujące.

Na zakończenie spotkania zostały zaktualizowane szereg zgłoszonych wcześniej imprez kulturalnych, wśród których – koncert muzyczny, konkursy poetyckie, warsztaty z malarstwa... Uczestnicy spotkania szybko włączyli się do dyskusji i poparli pomysł na spędzenie wieczoru muzycznego na początku wrześniu.

Категория: Wiadomości |