Uwaga! Materiały na tej stronie, prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych!

 

POPRAWNA POLSZCZYZNA

 

Polszczyzna 2000 pod red. W.Pisarka

Mirosław Bańko. Polszczyzna na co dzień

Aldona Skudrzyk. Małgorzata Kita, Aldona Skudrzykowa. Człowiek i jego świat w słowach i tekstach