Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

prezes SROS "PNKC "Polonia" wziął udział w VI Polonijnej Radzie Konsultacyjnej

Szanowni Państwo!

14 grudnia 2018 roku w Ambasadzie RP w Moskwie odbyła się VI Polonijna Rada Konsultacyjna. W naradzie wzięli udział prezesi 15 organizacji polonijnych, w tym prezes SROS "PNKC "Polonia" Antoni Kuzniecow. Uczestnicy zostali powitani przez Ambasadora RP w Rosji pana Włodzimierza Marciniaka.

Posiedzenie się odbywało pod okiem Kierownika Wydziału konsularnego, Konsula RP pana Marcina Nosala. Każdy z prezesów wygłosił krótki referat z działalności własnej organizacji i stanu nauczania języka ojczystego.

Potem dyskutowano możliwości nauczania języka polskiego dla dzieci na podstawie szkół i uniwersytetów rosyjskich, dzielenie doświadczaniami i złożenie propozycji w tej sferze. Podjęto decyzję zwrócić się przez organizacje polonijne w każdym regione do władz miejscowych, wydziałów oświaty, kierownictwa uniwersytetów z prośbą znaleźć sposób na nauczanie dla dzieci języka polskiego jako obcego lub jako lekcji fakultatywnych.

Dziękujemy Ambasadzie RP w Moskwie za gościnne organizowanie Rady Konsultacyjnej oraz osobno panu Marcinowi Nosalowi za doskonale prowadzenie spotkania.

Категория: Wiadomości |