Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

Odbyło się zebranie członków Saratowskiej organizacji polonijnej

Drodzy przyjaciele!

02 lipca 2017 roku w MDKNT (Miejski dom kultury narodowej twórczości) odbyło się zebranie członków Saratowskiej organizacji polonijnej.

Irena Siergiejewa (Kamieńska) i Antoni Kuzniecow przeprowadzili prezentację nowego stoiska informacyjnego Polonii. Stoisko zostało ogólnie zatwierdzone przez zgromadzenie, postanowiono zmienić wygląd napisu w małym kieszeni. Osoba Odpowiedzialna – Antoni Kuzniecow. Stoisko będzie przekazany w MDKNT do września 2017 roku.

Pan Jan Jankowski wystąpił z krytyką projektu i zawartości strony https://polonia-w-saratowie.tumblr.com. On szczególnie zaznaczył zbyt klerykalne ukierunkowanie artykułów, zamieszanie koncepcji. W trakcie dyskusji zebrani poparli Pana Jana, postanowiono zmienić koncepcję strony internetowej. Pan Jan Jankowski wziął na siebie zadanie skontaktować się z odpowiedzialną za stronę internetową Katarzyną Baranowską w celu dostosowania portalu.

Kontynuując dyskusję na temat strony internetowej, Irena Siergiejewa (Kamieńska) zwróciła uwagę na sekcję "Historia". Ona zaproponowała umieścić w nim więcej szczegółów, zdjęć i dat, odtworzyć historię polskiej organizacji w Saratowie, poczynając od 1992 roku. Ponadto, znaleźć wcześniej opublikowane materiały i korzystać z nich na portalu. Propozycja znalazła wsparcie zgromadzonych. Postanowiono znaleźć ludzi, stojących u początków organizacji, działaczy z dawnych lat i przeprowadzić z nimi wywiad. Wraz z tym, stworzyć grupę na facebooku i akumulować w niej znalezione materiały. Wykonanie tej decyzji wzięła na siebie Irena Siergiejewa (Kamieńska).

Natalia Moskalczuk i Mikołaj Graczew przy udziale Heleny Winokurowej zorganizowali telekonferencję Saratów-Czardym, w trakcie której Mikołaj Graczew opowiedział o własnej podróży do Polski w czerwcu 2017 roku. Największe zainteresowanie wzbudziła część jego opowieści o szczegółach wynajmu mieszkań, rejestracji oraz możliwościach pracy i nauki w Polsce. Na zakończenie telekonferencji Mikołaj Graczew zaprosił wszystkich przyjechać odpoczywać do Czardymu.

Aleksy Bitucki przekazał pozdrowienia od naszego działacza Aleksandra Dierugina, który niedawno przeniósł się do Warszawy. Aleksy zrobił dokładny raport o tym, na jakie problemy może napotkać repatriant i jak najlepiej ich unikać.

Antoni Kuzniecow zrobił prezentację online-biblioteki materiałów do nauki języka polskiego Tę bibliotekę założył osobiście i umieścił w Internecie. Również on przedstawił zebranym poradnik polskiej gramatyki, który stworzył, biorąc materiał z różnych źródeł.

Irena Siergiejewa (Kamieńska) poinformowała o wznowieniu pracy Grona przygotowania do egzaminu na kartę Polaka, o formacie i harmonogramie zajęć i przeprowadzonych w czerwcu 2017 roku dwóch seminariach oraz zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w studiach.

Pan Jan Jankowski potwierdził oczekiwany przyjazd do Saratowa nauczycielki języka polskiego w lipcu 2017 roku, dokładne informacje będzie miał po 07-08 lipca.

Antoni Kuzniecow ogłosił przeprowadzenie wieczora poezji polskiej przez Katarzynę Baranowską w sierpniu-wrześniu 2017 roku, a także zapowiedział spędzenie we wrześniu-październiku 2017 roku wystawę rysunku dziecięcego „Moja Polska” i warsztatów malarskich „Legendy polskie ” w listopadzie 2017 roku przez Annę Bieresnewą. Wszystkie trzy oferty zostały przyjęte, na następnym spotkaniu zaplanowano je szczegółowe rozpatrywanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się wieczorem 06 sierpnia 2017 roku.

Категория: Wiadomości |