Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

Odbyło się uroczyste spotkanie SPOS „PNKC "Polonia", poświęcone 99-ej rocznicy Niepodległości Polski

12 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie SPOS „PNKC "Polonia", poświęcone 99-ej rocznicy Niepodległości Polski!

Na początku spotkania wykonano hymn Polski. Następnie Aleksandr Deriugin wystąpił z referatem, w którym opowiedział o wydarzeniach historycznych i bohaterach polskich w roku 1918.

Przewodniczący SPOS „PNKC "Polonia" Antoni Kuzniecow na cześć uroczystego wydarzenia wręczył Legitymację Członka Honorowego Saratowskiej Regionalnej Organizacji Społecznej "Polonia" jednemu z założycieli i liderów naszej organizacji panu Janowi Jankowskiemu. Po tym Pan Jan w swoim przemówieniu serdecznie podziękował i pozdrowił zgromadzonych.

Dalej Antoni Kuzniecow opowiedział o najważniejszych wydarzeniach, które się odbyły w organizacji w ostatnich czasach. Uczestnicy spotkania z entuzjazmem poparli wiadomość, że nasza organizacja – SROS "PNKC "Polonia" – odzyskała status osoby prawnej.

Ogłoszono o istnieniu oficjalnej strony internetowej organizacji w języku polskim: poloniasaratow.ucoz.pl i w języku rosyjskim: http://poloniasaratow.ucoz.org, także pojawienie się w sieci społecznej Facebook strony publicznej (https://goo.gl/DH6wXG), poświęconej działalności organizacji. Ponadto, filmy naszej organizacji można teraz zobaczyć na kanale Youtube (https://goo.gl/TfZHPb).

Żywe zainteresowanie wywołała wiadomość o możliwość wsparcia przez konsulat Rzeczypospolitej Polskiej Polaków mieszkających na terenie Rosji. Przewodniczący szczegółowo opowiedział o tym, jak należy składać formularze wniosków i wezwał się spieszyć, aby zdążyć uzyskać pomoc konsulatu do końca 2017 roku.

W poniższej części raportu zaznaczono współpraca z organizacjami Polonijnymi na Uralu (Jekaterynburg) i Kubaniu (Krasnodar i Rostow nad Donem). Zgromadzeni ciepło wspominali ojca Michała, który przekazuje pozdrowienia ze swojego nowego miejsca pracy w Nowoczerkassku. Antoni Kuzniecow także przekazał zebranym pozdrowienia od gubernatora Obwodu Saratowskiego Walerego Radajewa, spotkanie z którym odbyło się w ramach obchodów Dnia Jedności Narodowej, 4 listopada 2017 roku, we Wsi Krajowej. Również świąteczne życzenia zostały przekazane od Zastępcy szefa administracji Saratowa do spraw międzynarodowych Sergiusza Zuzina.

W raporcie również została szczegółowo omówiona sytuacja z pomieszczeniem Centrum Polskiego, o możliwościach i ograniczeniach jego użycia. Prezes podziękował wszystkim, którzy wzięli czynny udział w sprzątaniu pomieszczeń i doprowadzaniu naszego pokoju do stanu przydatnego dla zajęć kółek MDNKT.

W raporcie wspomniano o Miejskim festiwalu kultur narodowych "W rodzinie jednej", rejonowy etap którego odbywał się od 17 do 19 października 2017 roku. Antoni Kuzniecow wręczył podziękowania Irenie Siergiejewej (Kamieńskiej) za występ na festiwalu i Sergiuszowi Ryżce - za pracę organizacyjną. Została przedstawiona działalność Jana Jankowskiego, Ireny Siergiejewej (Kamieńskiej) i Mikołaja Tereszczenko jako członków jury festiwalu w ciągu trzech dni. 3 listopada 2017 r. w Miejskim Domu Twórczości Dziecięcej odbył się koncert galowy uczestników tego festiwalu, gdzie od Centrum Polskiego wystąpiła skrzypaczka, studentka 1 roku wydziału kształcenia zawodowego Saratowskiego państwowego konserwatorium muzycznego im. L.W.Sobinowa (klasa nauczyciela A.N.Goldenberg) Olesia Kniazewa, a zespół choreograficzny Gimnazjum nr 31, ubrany w ludowe polskie stroje, wykonał folklorystyczny taniec.

4 listopada 2017 roku, w ramach festynów z okazji Dnia Jedności Narodowej, na ulicy Wołżskiej Saratowa został zorganizowany polski program kulturalny, w którym brzmiały wiersze Adama Mickiewicza, polska ludowa piosenka i taniec "Krakowiak". Tym razem naszymi widzami stali mieszkańcy całego miasta! Wszyscy chętni mogli zobaczyć również wystawę przedmiotów z Polski i poczęstować się polskimi narodowymi smakołykami. Za udział w tym wydarzeniu został uhonorowany dyplomem Sergiusz Kotow, który wykonał znakomite zdjęcia i wideo z uroczystości.

Wśród wewnętrznych wydarzeń organizacji, które miały miejsce w ostatnim czasie, zostały podkreślone udane warsztaty malarskie ("Szkice polskie" i "Zamki polskie"), a je organizator, Anna Bieriesniewa, została wyróżniona dyplomem honorowym. Na początku grudnia zaplanowano trzecie zajęcie z rysowania, podczas którego zostaną zakończone wcześniejsze pracy i obrazy będą przygotowane do wystawy w MDNKT.

Również Antoni Kuzniecow wyświetlił prace VI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Dziedzictwo Kulturowe Saratowa i w Obwodzie Saratowskim", która odbywała się 12-14 października 2017 r. w Saratowskim Państwowym Uniwersytecie. Na konferencji z raportem "Od polsko-radzieckiej przyjaźni – do nowoczesnych kulturowych relacji: do 25-lecia Polskiego narodowo-kulturalne centrum "Polonia" w Saratowie" wystąpiła Irena Siergiejewa (Kamieńska). W ramach raportu odbył się koncert zespołu chóralnego "Polonia Saratowska". Za wystąpienie na konferencji prezes wręczył dyplomy Irenie Siergiejewej (Kamieńskiej) i kierowniczce zespołu chóralnego Nadziei Nazarowej.

Dodatkowo ogłoszono, że chór " Polonia Saratowska" z powodzeniem wystąpił na festiwalu "Złote światła Saratowa", który odbył się w Konserwatorium Saratowskim. Nasz chór stał się laureatem i zajął zaszczytne drugie miejsce.

Wśród innych oświetlonych przez prezesa zdarzeń – przeprowadzony 29 października 2017 roku Wieczór poezji polskiej "Jesień. Poezja. Inspiracje", gdzie każdy z uczestników mógł pokazać swoje umiejętności w czytaniu wierszy w języku polskim. Honorowe dyplomy za sukces w różnych kategoriach przewodniczący wręczył Panu Janowi Jankowskiemu, Zofii Moczałowej, Aleksemu Bituckiemu, Eliaszowi Żadajewowi, Antoniemu Kuzniecowowi, Irenie Siergiejewej (Kamieńskej).

Miłym momentem rozdania nagród było wręczenie laureatom pamiątkowej odznaki z Kokardą narodową. To był dar Aleksandra Dierugina członkom naszej organizacji.

Eugenia Starostina zrobiła krótką zapowiedź finałowego etapu zajęć na kursach języka polskiego, a Antoni Kuzniecow wezwał audytorium po ukończeniu kursów brać udział w spotkaniach Grona konwersacyjnego.

O nadchodzących wydarzeniach powiedziała Irena Siergiejewa (Kamieńska). Zaprosiła wszystkich chętnych w Konserwatorium Saratowskie, gdzie 24 listopada 2017 r. w 11.00 się odbędą Ogólnorosyjskie naukowe czytania "Problemy twórczości artystycznej", poświęcone pamięci Bolesława Jaworskiego. W ramach pracy naukowej sekcji zostanie wykonany referat-prezentacja "Polonez Saratowski: o roli i znaczeniu działaczy kultury polskiej w kształtowaniu współczesnego oblicza Obwodu Saratowskiego ".

Ważnym punktem było omówienie daty Wigilii – ulubionego polskiego święta, obchody którego stały się tradycją naszego Centrum Polskiego. Zdecydowano przeprowadzić go 4 stycznia 2018 roku, w czwartek, o godzinie 16.00. Na uroczystość zaproszeni są wszyscy chętni! W końcu grudnia 2017 ma się odbyć spotkanie w celu układania programu imprezy i porządku gotowania potraw świątecznego stołu.

Irena Siergiejewa (Kamieńska) ogłosiła, że wkrótce z Polski przyjeżdża organista, doktor nauk muzycznych Józef Kotowicz, i 15 grudnia o godzinie 19.00 w Dużej sali Konserwatorium Saratowskiego wystąpi z koncertem.

Podsumowując, Antoni Kuzniecow zaoferował wszystkim zgromadzonym dodać dotacje na wsparcie i rozwój SROS "PNKC "Polonia". Szczegóły o tym, jak zrealizować wkład, można się dowiedzieć pod numerem telefonu (8452) 60-44-40.

Następnie odbył się malutki koncert. Patriotyczne wiersze w języku polskim przeczytali Zofia Moczałowa i Pan Jan Jankowski. Wspaniała recytacja poetycka została przyjęta gorącymi oklaskami. Na zakończenie imprezy zebrani natchnione wykonali chórem legendarną piosenkę "Hej, chłopcy, bagnet na broń" pod kierownictwem Aleksandra Dierugina.

Po zakończeniu uroczystej części zaczął się podwieczorek. Członkowie "Polonii" i goście częstowali się słodyczami i herbatą, omawiając już w nieformalnej atmosferze swoje wrażenia, pomysły i plany. Świetna propozycja Ireny Sadowskiej – wymieniać się wizytówkami i informacją o działalności każdego została zaraz gorąco poparta przez zgromadzonych. Od razu znaleźli się ci, kto powiedział o sobie, swojej pracy i talentach, które mogą być przydatne dla pozostałych członków organizacji.

Категория: Wiadomości |