Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

Odbyła się pamiątkowa wyprawa na grób Bolesława Jaworskiego

Drodzy koledzy!

05 października 2018 roku odbyła się pamiątkowa wyprawa do jednego z najbardziej znanych zabytków Saratowa -  cmentarza Woskresenskiego, która zosatała zorganizowana przez uczestników Polonii Saratowa. Stała się ona jednym z wydarzeń, które Polacy saratowskie poświęcili stuleciu niepodległości Polski.

Irena Siergiejew (Kamieńska) wraz z nauczycielami i studentami Konserwatorium saratowskiego odwiedzili groby wybitnych dyrygentów, aktorów, profesorów. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce pochówku profesora polskiego pochodzenia, muzykologa, pedagoga, kompozytora, działacza społecznego Bolesława Jaworskiego (1877– 1942).

Na początku II wojny światowej Bolesław Jaworski wraz z innymi profesorami Konserwatorium moskiewskiego przyjechał do naszego miasta, jego warsztaty z muzyki Bacha, stały się dla wielu ludzi prawdziwym odkryciem. To właśnie tutaj, w Saratowie, wybitny Polak zakończył swój żywot.

Studenci pomogli w sprzątaniu grobów, oczyścili je, usunęli gałęzie drzew wokół, nauczyciele kupili kwiaty i złożyli je do pomnika. Pomnik Bolesławowi Jaworskiemu został malowany białą farbą przez uczestników wyprawy. W przyszłości zaplanowano jeszcze jeden wyjazd na grób, aby pomalować ogrodzenie, odnowić wymazanych liter i datę na pomniku. Jednak tym razem było wiele zrobione, i każdy opuściał cmentarz z poczuciem własnej przynależności do historii. Warto zauważyć również, że wydarzenie to odbyło się w Dzień nauczyciela i stało się ofiarą, hołdem dla pamięci zmarłych nauczycieli i kolegów.

Dziękujemy Irenie Siergiejew (Kamieńskiej) za organizację wyprawy memoriałowej, wyróżniamy studentów katedry historii muzyki i katedry teorii muzyki i kompozycji, którzy się odezwali i wzięli udział w tym wydarzeniu.

Категория: Wiadomości |