Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

Malujemy polski strój ludowy!

Drodzy koledzy!

18 lutego 2018 r. w Centrum Polskim odbyło się kolejne zajęcie z malarstwa pod kierownictwem Anny Bieriesniewy. To wydarzenie zostało poświęcone strojowi polskiemu narodowemu i odbywało się w ramach świętowania 100-lecia niepodległości Polski, które obchodzimy w 2018 roku.

Warsztaty malarskie zebrały nie tylko stałych uczestników, a przyciągnęły uwagę każdego, kto przyszedł na spotkanie po raz pierwszy. Tradycyjnie w naszych spotkaniach biorą udział dzieci, które rysują razem, siedząc przy jednym stole z rodzicami. Jednak różnica wieku nie tylko nie przeszkadza, ale raczej pomaga w pracy nad obrazami – z powodu ścisłej komunikacji dorosłych i dzieci.

Podczas rysowania można usłyszeć wiele ciekawych opowieści i komentarzy, w tym w języku polskim (Justyna Jankowska). Zofia i Irena Desnickie podały kilka przykładów skrzyżowania polskiej i czeskiej kultur, przedyskutowały podobieństwo i różnice języków grupy słowiańskiej. Taka komunikacja – w ramach zajęć sztuką, gdy dotykają się zainteresowania dorosłych i dzieci, jest w zgodzie z najlepszymi tradycjami polskimi, z priorytetem wartości rodzinnych w wychowaniu estetycznego gustu młodego pokolenia.

Z ożywieniem zostały przyjęte zajmujące i pouczające komentarze pana Jana Jankowskiego, który był obecny na imprezie w jako dziadek jedną z najmłodszych uczestniczek naszej społeczności – Zofii Moczałowej. Pan Jan przytoczył wiele ciekawych przykładów o noszeniu strojów w Polsce, opowiedział o własnym doświadczeniu stosowania tradycji polskich.

Przed rozpoczęciem procesu twórczego Anna Bieresniewa opowiedziała o historii polskiego stroju ludowego, zostały przedstawione przykłady strojów z różnych polskich terytoriów. Zgromadzeni dowiedzieli się o specyfice kobiecego i męskiego stroju oraz jakie pasują do nich nakrycia głowy i jak prawidłowo należy je nosić.

Krok po kroku, prowadząca zajęcia Anna Bieriesniewa, otwierała uczestnikom spotkania tajemnicy tworzenia obrazu stroju polskiego. Ona nauczyła nas robić ramkę bez passepartout, szybko malować piękne tło obrazu, mieszać farby, nakładać jeden po drugim warstwy i innym chwytom, które pomagają wykonać autorski rysunek. Niesamowitym i przyjemnym odkryciem stało się nam prostota zadania, które na pierwszy rzut oka się wydawało pracochłonne. Okazało się, że rysować polski strój ludowy to łatwe i radośnie.

Byliśmy tym tak pochłonięci, że czas szybko mijał! Po zakończeniu zajęć uczestnicy warsztatów, zgodnie z tradycją, zrobili zdjęcie ze swymi utworami i wyrazili nadzieję na kontynuację warsztatów malarskich w przyszłości. Miłym zaskoczeniem było wykonanie na skrzypcach przez Siemiona Sedyszewa etiudy Komarowskiego. Młody muzyk po raz pierwszy brał udział w naszych zajęciach z malarstwa, ale już zademonstrował bardzo imponujące wyniki!

Dziękujemy Annie Bieriesniewie za ciekawą i treściwą lekcję oraz kreatywność organizacji nauki.

Категория: Wiadomości |