Strona główna » Wiadomości » Wiadomości

Odbyło się spotkanie uczestników organizacji Polonijnej w Saratowie w Miejskim centrum kultur narodowych

Drodzy przyjaciele!

27 września 2015 roku odbyło się spotkanie uczestników organizacji Polonijnej w Saratowie w Miejskim centrum kultur narodowych. Radosnym wydarzeniem był powrót z Polski założyciela naszej organizacji, niezmiennego kierownika od 1992 roku – Pana Jana Jankowskiego.

Na spotkaniu został omówiony szereg pytań, opracowane i zatwierdzone spisy czynnych członków i nowo wchodzących do organizacji osób. Pan Jan ekscytujące opowiedział o powstaniu naszej organizacji, o konkursach, festiwalach i innych imprezach, zrobionych w ponad dwudziestoletniej historii naszego towarzystwa.

Ważnym momentem spotkania było przedstawienie przez Pana Jana Jankowskiego nowego Prezesa organizacji - Antoniego Kuzniecowa. Do jego obowiązków należy, między innymi, koordynacja działań członków naszej organizacji, pomoc w przygotowaniu do egzaminu na Kartę Polaka, współpraca z Ambasadą RP w Rosji i inne sprawy organizacyjne.

Postanowiono wyznaczyć Mikołaja Kołomijcewa do publikację artykułów i raportów o bieżącej działalności organizacji na stronie internetowej.

Na spotkaniu został omówiony plan imprez kulturalnych naszej organizacji do końca 2015 roku; wśród innych, postawiono przygotować obchody Wigilii w grudniu 2015 roku.

Nadmieniono działalność Mikołaja Graczowa jako organizatora i inspiratora grona do nauki języka polskiego.

Planowano przeprowadzić naprawę urządzeń biurowych (odpowiedzialny Mikołaj Graczow), opracowano plan naprawy pomieszczenia (odpowiedzialny Antoni Kuzniecow).

Postanowiono utworzyć grupę wKontakcie "Polacy w Saratowie" - vk.com/jezyk (odpowiedzialny Teodor Karnauchow).

Zaproponowano zrealizować współpracę z Saratowskim Państwowym Konserwatorium w zakresie promocji muzycznej kultury polskiej wśród młodzieży (odpowiedzialne są Irena Siergiejewa (Kamieńska), Helena Winokurowa).

Категория: Wiadomości |